دکتر مهران امینی

11 پست
با بیش از 20 سال سابقه دندانپزشکی در حال حاضر در تهران بر روی ایمپلنت دندان دیجیتال و طراحی لبخند دیجیتال (لمینت و کامپوزیت دندان و ...) متمرکز هستند.